SPV Commander

Aplikace, vyvinutá na základě vlastních potřeb a zkušeností z oblasti koordinace a optimalizace správy dat ekonomické a právní povahy více společností patřící do jedné skupiny. SPVcommanderje nástroj, který umožňuje spravovat data bezpečně, přehledně a efektivně - poskytuje data v aktuální podobě těm, kteří s nimi denně nepracují.

APLIKACE

BEZPEČNÁ

PŘEHLEDNÁ

INTUITIVNÍ

NÁHLED NA VŠECHNY SPOLEČNOSTI NAJEDNOU I NA KAŽDOU ZVLÁŠŤ

 • Hlavní výhodou aplikace je agregovaný náhled na kategorie dat za všechny společnosti najednou tak, jako by tvořily jeden celek
 • Stejně tak je ale možné data nahlížet dle příslušnosti ke konkrétním společnostem samostatně

ZABEZPEČENÍ DAT

 • Aplikace běží na našem zabezpečeném serveru a data jsou zde ukládána a šifrována
 • Práva a přístupy jednotlivých uživatelů k datům v aplikaci lze efektivně spravovat přímo v aplikaci

HLAVNÍ UŽIVATEL SNADNO ZKONTROLUJE

 • Zůstatky, příchozí a odchozí platby na bankovních účtech
 • Pohledávky společností
 • Závazky společností
 • Kde se nachází související doklady a smlouvy
 • Stav zadaných a řešených úkolů a zpráv

PROJEKTOVÝ POHLED

 • Na data lze nahlížet z pohledu řízených projektů (například kdy každá vlastněná nemovitost představuje jiný projekt)
 • K jednotlivým projektům lze zobrazit data o příjmech, výdajích, pohledávkách, závazcích nebo dokumenty s projektem související

KOMUNIKACE

 • Komunikační modul do jisté míry nahrazuje emailovou komunikaci
 • Komunikace je stejně jako ostatní data šifrována
 • Odesílatel má možnost kontroly přečtení zprávy příjemcem

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ

 • Aplikace je vybavena úkolovým modulem
 • Umožňuje zadávání úkolů jednotlivým uživatelům a následnou kontrolu jejich plnění
 • Funkce automaticky generujících úkolů usnadňuje práci a zamezuje opomenutím

SUMARIZAČNÍ A FILTROVACÍ FUNKCE

 • Na data lze přímo v aplikaci použít některou ze sumarizačních funkcí (např. suma, průměr, minimum, maximum apod.)
 • Data lze filtrovat pomocí automatických filtrů, které jsou v aplikaci defaultně přednastaveny
 • Tvorba vlastních filtrů s možností využití logických tvrzení AND a OR a jejich následné uložení
 • Takto upravená data lze snadno exportovat

SPVcommander představuje hlavní výhodu především pro manažery - vlastníky skupiny společností, které generují množství dat s různou prioritou. Díky SPVcommanderu již není nutné probírat se informacemi, které nejsou z manažerského hlediska důležité. SPVcommander prezentuje důležitá data hlavním uživatelům, kteří aplikaci nepoužívají denně, a to jednoduše, úplně a přehledně.

Video a Náhledy

VÝHODY

 • Orientace na hlavního uživatele – data jsou prezentována tak, aby byla přehledná a jasná pro hlavního uživatele, který aplikaci nevyužívá denně a po přihlášení se potřebuje rychle zorientovat v tom, co je důležité
 • Vycházíme z vlastních zkušeností – aplikace vyvinutá na základě naší nespokojenosti s aplikacemi na trhu zavedenými
 • Důraz na zabezpečení dat – aplikace běží na bezpečných serverech a data jsou šifrována
 • Přívětivé uživatelské prostředí – minimalistické uživatelské prostředí s intuitivním ovládáním
 • Bez nutnosti investice do nákupu softwarové licence – naše služby účtujeme po měsících
 • Šetří čas a náklady – jeden management je schopen řídit a spravovat desítky společností
 • Možnost propojení s našimi cloudovými službami

NEVÝHODY

 • Přechod na nový software s sebou samozřejmě nese dočasnou ztrátu efektivity
 • Neochota zaměstnanců přizpůsobit se na nový software